Kredi Tahsis

Rally kredi kullandırımını destekler. Rally bireysel ve ticari (nakdi ve gayri nakdi) kullandırım seçeneklerine sahiptir. Rally kullandırım süreci başvuru, teklif, kullandırım ve izleme süreçlerini içerir.

Bireysel krediler,

 • Kredi veriliş nedeni, önerilen teminat seçiminin yapılması
 • Kredi başvuru detayları, başvuranın malidurumu, diğer bankalardaki kredi ve borçlanma durumu
 • Anketler ve gerekli dokümanların toplanması
 • Ödeme planlarının simüle edilmesi
 • Dış kurumlardan alınan derecelendirme notu, ve başvuru skorları
 • Masraf tanımları
 • Kredi sözleşmeleri, teklif dokümanları
 • Birinci derece değerlendirme ve değerlendirme makamları
 • Kredi teklifi açma ve onay makamlarını yönetme
 • Kredi tutarının direk satıcıya aktarılması (taşıt krediler için)
 • İhtiyaç, ev, taşıt ve personel kredileri (daha fazla ürün tipi ürün fabrikasından eklenebilir)

Ticari Krediler;  

 • Müşteriler,hissedarları, iştirakleri, ilişkili kişler için iç sorgular,
 • Teklif sürecinde sorguların değerlendirilmesi
 • Tasfiyeye tabi ve rotatif kredi limitleri tanımı
 • Önerilen teminatlar (ipotek, rehin,kefil vb.)
 • Nihai onay makamı belirlenmesi ve onay sürecinin işletilmesi
 • Teminat süreçlerinin alt akışlarla yönetilmesi
 • Üst makama eskalasyon işlemleri
 • Yatırım, kobi, spot, iskonto iştira, gayri nakdi krediler (daha fazla ürün tipi ürün fabrikasından eklenebilir)

Rally’nin desteklediği işlemler

 • Açılış
 • Erken kapatma
 • Faiz tahsilatı
 • Erken faiz tahsilatı ödemesi
 • Gecikme
 • Takip
 • Değişiklik
 • Komisyonların eklenmesi değiştirilmesi, silinmesi, ödenmesi
 • Ana para artırım ve azaltım
 • Sorgulama